Home / Tag Archives: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง รถพร้อม คนพร้อม และรถมีประกันภัย……“มีความคุ้มครอง”

Tag Archives: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง รถพร้อม คนพร้อม และรถมีประกันภัย……“มีความคุ้มครอง”

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง รถพร้อม คนพร้อม และรถมีประกันภัย……“มีความคุ้มครอง”

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น มีปัจจัยมาจาก คน,รถ,ถนน และสภาพแวดล้อม ดังนั้นความพร้อมก่อนการเดินทางทั้งในช่วงปกติและช่วงของวันหยุดยาวหรือเทศกาล ผู้ใช้รถก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การเดินทางออกต่างจังหวัดจะมีปริมาณรถบนถนนเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง “คน” ผู้ขับขี่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ดังนั้นก่อนการเดินทางทั้งไปและกลับ ผู้ใช้รถใช้ถนน ทุกคนจะต้องมี สติ มีวินัย มีน้ำใจ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้อง มีสติ ในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ มีวินัย ผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจร ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดและสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง มีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายข้ามอย่างปลอดภัยหรือให้ทางเมื่อมีรถคันอื่นเปิดสัญญาณไฟขอทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง  นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือความเร็ว “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” “รถ” ควรมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ ทั้งในส่วนของระบบไฟส่องสว่าง (ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว),ระบบเบรก,ที่ปัดน้ำฝนและยางรถ เป็นต้น และต้องไม่ลืมว่ารถทุกคันต้องต่อภาษีทุกปี รวมทั้งมีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อสร้างหลักประกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ทั้งผู้ขับขี่  ผู้โดยสาร และบุคคลเดินถนน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นการช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาตัวอีกด้วย …

Read More »