Tag Archives: เด็กไทย

คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

จ๊อบไทย ชี้คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน หลังผลสำรวจพบ ยังขาดหลายทักษะในการทำงานจริง จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศไทย ชี้คุณภาพเด็กไทยไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมเผยผลวิจัยทักษะของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า10,000 คน โดยผลวิจัยพบว่า 37% ที่ยังไม่มั่นใจและต้องการอบรมด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 15.6% ไม่มีความมั่นใจด้านทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างโปรแกรมWord หรือ Excel 12.4% ไม่มั่นใจทักษะด้านสังคม เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ 11.5% ไม่มั่นใจทักษะการสื่อสาร เช่น การพูดในที่สาธารณะ 7.9% ไม่มั่นใจทักษะการหางานและสมัครงาน เช่น การเตรียมเอกสารสมัครงาน 6% ไม่มั่นใจทักษะเฉพาะทางในการทำงาน อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์–กราฟิกดีไซน์ ซึ่งเป็นความถนัดทางด้านวิชาชีพนอกจากนี้ยังไม่มั่นใจทักษะด้านบุคลิกภาพ อาทิ การแสดงออกในโลกการทำงาน การแต่งกาย รวมถึงส่วนหนึ่งที่ยังต้องการค้นหาตัวตน ว่าควรเลือกงานแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง อันเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเรียน …

Read More »