Tag Archives: เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหนึ่งผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน สินค้าและการบริการ” ในงาน TMA Excellence Awards 2022

เซ็นทรัลพัฒนา ยืนหนึ่งผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน สินค้าและการบริการ” ในงาน TMA Excellence Awards 2022

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้พัฒนาธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล,ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและรีเทล คว้ารางวัล “Product / Service Excellence หรือ รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ” ในงาน TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันศศินทร์จุฬาฯ สะท้อนความสำเร็จในฐานะ Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่คุณภาพ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ไปพร้อมกับการใส่ใจดูแล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเซ็นทรัลพัฒนา นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน ด้วยบทบาทการเป็น Place Maker …

Read More »