Tag Archives: เซจีฟ บาห์ล รองประธานและหัวหน้าฝ่ายบริการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร้ดแฮท

บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและการปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้เร็วขึ้น

บริษัท เร้ดแฮท อิงค์ ประกาศผลการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Business Review Analytic Services  ภายใต้หัวข้อ “ความเข้าใจต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก” ระบุว่า บริษัทในเอเชียได้จัดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่ไม่เพียงสร้างการเติบโตเท่านั้น แต่เพื่อความอยู่รอดขององค์กรด้วย  ซึ่งไฮไลต์สำคัญของรายงาน ได้แก่ การที่ผู้บริหารในเอเชียแปซิฟิก (APAC) 95% เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมาทวีความสำคัญมากขึ้น  ส่วนผู้นำธุรกิจใน APAC อีก 80% ได้จัดอันดับให้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร มีความสำคัญเท่าเทียมกับการปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และผู้บริหารใน APAC 40% สามารถพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้บริหารทั่วโลกแล้วมีเพียง 23% เท่านั้นที่ทำได้เช่นนี้ ผู้บริหารใน APAC เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งในสามรากฐานของการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยที่จะต้องทำไปพร้อม ๆ กับเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุว่าบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น จะต้องสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน …

Read More »