Tag Archives: เครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นกึ่งอัตโนมัติต้นทุนต่ำ นวัตกรรมเพื่อชุมชน

เครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นกึ่งอัตโนมัติต้นทุนต่ำ นวัตกรรมเพื่อชุมชน

“เครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นกึ่งอัตโนมัติต้นทุนต่ำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน” นวัตกรรมเพื่อชุมชนผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ และ กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนชายทะเล ชุมชนบ้านอำเภอ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี และที่บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ที่มีปัญหาขยะพลาสติกทะเลและขยะชุมชน โดยแปรรูปเป็นอิฐปูพื้นสำหรับใช้งานในชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ประชุม เผยว่า ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่มีต้นทุนต่ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัญหาใหญ่ของชุมชนคือต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับใช้ในการผลิตอิฐบล็อกปูพื้นที่มีราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากปัจจุบันชุมชนต้องการเครื่องจักรในการผลิตอิฐปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งและจากขยะในชุมชน แต่เครื่องจักรในท้องตลาดมีราคาที่สูงมาก ทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องจักรที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับการผลิตในระดับชุมชน ลักษณะเครื่องอัดอิฐบล็อกปูพื้นกึ่งอัตโนมัติต้นทุนต่ำ เป็นเครื่องอัดแบบกระบอกไฮดรอลิค ใช้มือบังคับคันโยกในการอัดขึ้นรูปตามแบบที่กำหนด สามารถนั่งทำกับโต๊ะทำงาน ดึงขึ้นงานออกทางแนวราบด้านล่างเครื่องอัด การทำงานที่ง่าย มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับที่จำหน่ายในท้องตลาด เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศไทย เหมาะสมกับทุกชุมชนสามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้ หรือสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จุดเด่น คือ เป็นเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติที่มีต้นทุนที่ต่ำ (ราคาขายไม่ถึงแสนบาท) จึงพร้อมสำหรับนำไปใช้ชุมชน ภาคการผลิต/ภาคบริการมีการทำงานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชุมชนสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ทันที …

Read More »