Tag Archives: เกินเป้าไป 6 หมื่นล้านบาท !! ผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 65 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 2.86 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 26.70%

เกินเป้าไป 6 หมื่นล้านบาท !! ผลการดำเนินงาน ธอส. ปี 65 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 2.86 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 26.70%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร ณ สิ้นปี 2565 ว่า ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 286,888 ล้านบาท 234,266 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็น 16.21% สูงกว่าเป้าหมายสินเชื่อใหม่ปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 226,423 ล้านบาท จำนวน 60,465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.70% โดยสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ แบ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางจำนวน 120,415 ราย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,589,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น …

Read More »