Tag Archives: อ่านแนวคิดการออกแบบ ‘KingBridge Tower’ โดยเครือสหพัฒน์ และเบื้องหลังแรงบันดาลใจที่มุ่งสร้างอาคารสำนักงานให้เช่าที่มอบความสุขให้คนทำงานและชุมชน

อ่านแนวคิดการออกแบบ ‘KingBridge Tower’ โดยเครือสหพัฒน์ และเบื้องหลังแรงบันดาลใจที่มุ่งสร้างอาคารสำนักงานให้เช่าที่มอบความสุขให้คนทำงานและชุมชน

อาคารสำนักงานให้เช่า ‘KingBridge Tower’ โดย บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่ตั้งตระหง่านเป็นสถาปัตยกรรมเคียงคู่สะพานภูมิพล บนถนนพระราม 3 ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘The Spirit of Synergy’ เชื่อมทุกความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้รับเลือกให้เป็น “โครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม’ ตามหลัก CECI หรือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยการนำโมเดลตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Models) มาใช้พัฒนาโครงการในทุกมิติ ด้วยงบลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท ความสำเร็จที่ว่านี้ เกิดขึ้นจากการผนึกพลังระหว่างเครือสหพัฒน์และพาร์ตเนอร์ด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และการออกแบบทั้งในไทยและนานาชาติมาร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อให้ตอบคุณภาพชีวิตของการทำงานที่เข้าอกเข้าใจและสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน โดยแนวคิดในการสร้างสรรค์อาคารนี้ได้ถูกถ่ายทอดลงในวิดีโอนี้ http://bit.ly/3VJ27cU คุณธนินธร โชควัฒนา ผู้อำนวยการโครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการปลุกปั้น ‘KingBridge Tower’ ให้กลายเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่คำนึงถึงความสุขของผู้คนทั้งภายในอาคารและชุมชนโดยรอบว่า “อาคาร คิงบริดจ์ ทาวเวอร์เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนที่มีความสุข …

Read More »