Tag Archives: อีโอ ไลฟ์เมด

อีโอ ไลฟ์เมด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อีโอ ไลฟ์เมด บริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท อีโอ ไลฟ์เมด จำกัด คุณสุภาพรรณ์ ธนียวัน และคุณธรินทร์ ธนียวัน ร่วมกับกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ ร่วมช่วยระดมทุนบริจาคเครื่องช่วยหายใจแรงดันเชิงบวก 2 ระดับ ResMed Lumis VPAP 150 ST-A 4G พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 1,200,000 บาท ให้กับศูนย์นิทราเวช และหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ …

Read More »