Tag Archives: อินเตอร์ลิ้งค์

สุดยิ่งใหญ่ ! บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวที Cabling Contest ปีที่ 11 เฟ้นหาสุดยอดทักษะ ด้านสายสัญญาณระดับประเทศ

สุดยิ่งใหญ่ ! บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ บนเวที Cabling Contest ปีที่ 11 เฟ้นหาสุดยอดทักษะ ด้านสายสัญญาณระดับประเทศ

Read More »

ILINK” ลงนามสัญญาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จ.ตรัง มูลค่า 316 ลบ.

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ILINK) ลงนามร่วมกับ นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ในโครงการจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ  115  เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการระบบสายส่งระยะที่ 1 มูลค่างาน 316,800,000 บาท โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

งานสัมมนา Next Generation For Data Center

ในแห่งข้อมูลข่าวสาร การรับส่งข้อมูลต้องรวดเร็ว และมีความปลอดภัย เตรียมพบกับที่สุดของนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตสำหรับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ กับงานสัมมนา “Next Generation For Data Center”

Read More »