Tag Archives: อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร แจกจ่าย RS CARE BAG แทนความห่วงใยให้แก่คนในชุมชนที่กักตัวและเดือดร้อนจากโควิด-19

อาร์เอส กรุ๊ป ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร แจกจ่าย RS CARE BAG แทนความห่วงใยให้แก่คนในชุมชนที่กักตัวและเดือดร้อนจากโควิด-19

หลังจากโครงการบริจาค RS CARE BOX กล่องบรรจุยาและเวชภัณฑ์ ที่ได้ส่งมอบให้แก่กรมการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้านแล้ว บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ ผู้อำนวยการสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ได้ทำการส่งมอบ RS CARE BAG ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนในเขตจตุจักร เพื่อแทนความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและประสบปัญหาจากโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ RS CARE BAG ได้เริ่มทยอยส่งมอบถึงมือชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว เริ่มจากชุมชนสามัคคี  เทวสุนทร ซึ่งอยู่ในเขตจตุจักร โดยมีตัวแทนจากอาร์เอส กรุ๊ป และสำนักงานเขตจตุจักรเป็นผู้ส่งมอบด้วยตัวเอง สำหรับในพื้นที่เขตจตุจักร ขณะนี้ หลายชุมชนมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เริ่มดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน ดังนั้น ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่ขาดแคลน เช่น น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระและทำให้ชาวชุมชนรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งในยามวิกฤติเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม RS …

Read More »