Tag Archives: อาร์เอส กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่ง เชฎฐ์ เอเชีย เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 562 ล้านหุ้น

อาร์เอส กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่ง เชฎฐ์ เอเชีย เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 562 ล้านหุ้น

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป (“บริษัทฯ”) เตรียมแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ เชฎฐ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 562 ล้านหุ้น เพื่อการระดมทุน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจของเชฎฐ์อย่างก้าวกระโดด คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาร์เอส นำ บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและรองรับแผนการเติบโตในอนาคต …

Read More »