Tag Archives: อัสนี-วสันต์

กรุงเทพประกันชีวิตมอบของขวัญจัดคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ แทนคำขอบคุณ ย้ำจุดยืน 5 มิติหลักมั่นใจก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผน 3 ปี

กรุงเทพประกันชีวิต มั่นใจเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ 5 มิติหลัก สร้างความเชื่อมั่นก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนตามแผนภายใน 3 ปี พร้อมให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนสื่อมวลชน  จัดงานคอนเสิร์ต อัสนี-วสันต์ รักเธอเสมอ ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นของขวัญปลายปี แทนคำขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุน กรุงเทพประกันชีวิตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA กล่าวว่า “ ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชน ที่ได้ช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริม กรุงเทพประกันชีวิต ในรอบปี 2565 เป็นอย่างดี   พร้อมให้ความมั่นใจเดินหน้าตามทิศทางการดำเนินธุรกิจตามแผน 3 ปี (2565-2567)โดยมุ่งเน้น   5 มิติหลัก เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards …

Read More »