Tag Archives: ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม และการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก

ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม และการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ยึดหลักบริหารจัดการนำกำไรส่วนหนึ่งจากการประกอบธุรกิจปกติมาสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 3,045,000 ล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มียอดเงินฝากรวม 2,576,934 ล้านบาท ยอดสินเชื่อรวม 2,270,281 ล้านบาท โดยเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 590,000 ล้านบาท และระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16.06% นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับต่ำ 2.5% ของสินเชื่อรวม และมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสีย รวม 93,000   ล้านบาท สูงที่สุดในรอบหลายปี คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPLs (Coverage Ratio) สะท้อนความมั่นคงมีเสถียรภาพของธนาคารที่ระดับ 165.09% …

Read More »