Tag Archives: ออมสิน ส่งเสริมให้คนไทยออมยาว ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 5% ต่อปี ออมนาน 30 เดือน ไม่เสียภาษี ไม่จำกัดวงเงินฝาก

ออมสิน ส่งเสริมให้คนไทยออมยาว ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 5% ต่อปี ออมนาน 30 เดือน ไม่เสียภาษี ไม่จำกัดวงเงินฝาก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นทำหน้าที่ในบทบาทธนาคารเพื่อสังคมในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านการออม ส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการออมเงิน ด้วยกลไกเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมกับแนะนำการวางแผนการออมที่ถูกวิธี อีกทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้ฝากเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนภาคสังคมที่ธนาคารออมสินใส่ใจเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความยั่งยืน ล่าสุดนี้ ธนาคารออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี เงินฝากที่มีระยะเวลาฝาก 30 เดือน ให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 5.00% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.625% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 13-24 = 1.25% ต่อปี และเดือนที่ 25-30 = 5.00% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) …

Read More »