Tag Archives: ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออมสิน สนับสนุนภารกิจสำนักงานเขตพญาไท มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพญาไท นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ มอบน้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล จำนวน 5,000 กระป๋อง ให้แก่ นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วย นางสาวศศิธร เจริญสุข และจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของสำนักงานเขตพญาไท อาทิ การให้บริการพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เขตพญาไท เป็นต้น โดย น้ำดื่มออมสินกระป๋องรีไซเคิล เป็นน้ำดื่มออมสินรุ่นใหม่บรรจุในกระป๋องอะลูมิเนียม ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มั่นใจในความสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่จำกัด จึงช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้ถึง 95% อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ลง …

Read More »