Tag Archives: ออมสิน พบปะ UNDP

ออมสิน พบปะ UNDP

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับนางสาวคานนี วิกนาราจา ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และนายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) พร้อมคณะ ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการธนาคารขยะ (The Innovative Solutions for Community Waste Bank) ซึ่งเป็นการส่งเสริมบูรณาการการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองต่อหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล การธนาคารที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุน SDGs ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Read More »