Tag Archives: ออมสิน ปรับเวลาให้บริการสาขาในพื้นที่สีแดงเข้ม เป็น 09.00-15.00 น.

ออมสิน ปรับเวลาให้บริการสาขาในพื้นที่สีแดงเข้ม เป็น 09.00-15.00 น.

ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดให้บริการสาขา/หน่วยให้บริการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 09.00-15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามระดับของพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส …

Read More »