Tag Archives: ออมสิน ประกาศสุดยอดแผนธุรกิจ Product Innovation เพื่อคนฐานราก “สินเชื่อ 30 วัน” คว้าชัย จุดเด่นกู้สั้น สร้างวินัยการออมระยะยาว

ออมสิน ประกาศสุดยอดแผนธุรกิจ Product Innovation เพื่อคนฐานราก “สินเชื่อ 30 วัน” คว้าชัย จุดเด่นกู้สั้น สร้างวินัยการออมระยะยาว

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดการประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ภายใต้โจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคม โดยเป็นการจุดประกายและระดมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ Product Innovation เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวต่อไป ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ สำหรับโครงการฯ ได้ดำเนินการประกวดถึงรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการธนาคารออมสิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม จาก 133 ทีมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านการเข้ารอบทั้งหมดได้นำเสนอผลงานและตอบคำถามจากคณะกรรมการ จนเหลือ 5 …

Read More »