Tag Archives: ออมสิน ตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วย สปสช. ส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

ออมสิน ตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วย สปสช. ส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

ธนาคารออมสิน อาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา “ฟาวิพิราเวียร์” และเวชภัณฑ์ดูแลตนเอง หลังประสบปัญหาการจัดส่งยาเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเร็ว แต่ละวันมีผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านจำนวนมากที่รอรับยา จำเป็นต้องพึ่งการจัดส่งด้วยไรเดอร์ซึ่งคล่องตัวกว่า และเข้าถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วยตามตรอกซอยในชุมชนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น  นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลผู้ติดเชื้อ   โควิด 19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation :HI) ยังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างรอการลงทะเบียนกับหน่วยบริการ ทำให้ ยังไม่ได้รับการดูแล หากมีการอาการขยับสู่กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดง และโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินอาการตามเกณฑ์และจะจัดยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาใช้วิธีส่งยาให้ผู้ติดเชื้อหลายรูปแบบ อาทิ ส่งพัสดุไปรษณีย์ ส่งยาผ่านหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น บางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยา จากช่องว่างนี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์ (Rider) มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เริ่มตั้งแต่วันที่ …

Read More »