Tag Archives: ออมสิน ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ออมสิน ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินข้าราชการตำรวจ

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงิน/ลดภาระหนี้สินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นการช่วยบรรเทาภาระ และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินความสามารถที่จะชำระ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่กว่า 42,700 ราย มียอดสินเชื่อคงเหลือ 25,800 ล้านบาท ทั้งนี้ สตช. ได้ประสานธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น …

Read More »