Tag Archives: ออมสิน ชู “ผ่อนบ้าน ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปี” สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้าน ดอกเบี้ยปีแรก 3.99% เฉพาะงาน Money Expo หาดใหญ่ 13-15 พ.ย.นี้ เท่านั้น

ออมสิน ชู “ผ่อนบ้าน ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปี” สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้าน ดอกเบี้ยปีแรก 3.99% เฉพาะงาน Money Expo หาดใหญ่ 13-15 พ.ย.นี้ เท่านั้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้นำนวัตกรรมทางการเงินครบวงจรเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของธนาคารฯ ได้แก่ โปรโมชั่นเงินกู้ “สินเชื่อเคหะ” สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง(รีไฟแนนซ์) จากสถาบันการเงินอื่น โดยทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ จะได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 2.50% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของธนาคารฯ = 6.245%) พร้อมกันนี้ ขอแนะนำ สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ธนาคารฯ ให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ …

Read More »