Tag Archives: ออมสิน จับมือ นารายา สร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานราก

ออมสิน จับมือ นารายา สร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานราก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นางวาสนา รุ่งแสนทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์ นารายา (NaRaYa) ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อสังคม โดยธนาคารมีแนวคิดในการผลิตของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังชุมชนท้องถิ่นให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการสร้างงานแก่ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน จึงได้มอบหมายให้นารายา เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้แนวคิด GSBxNaRaYa เพื่อเตรียมมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณของธนาคาร โดยมีนางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์ และนายพศิน ลาทูรัส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมด้วย ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ นารายาเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ที่มีการสอนเทคนิคงานฝีมือเย็บผ้าพร้อมทั้งมอบหมายให้ชาวบ้านเป็นผู้เย็บชิ้นส่วนและประกอบชิ้นงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ดังนั้น โครงการผลิตของขวัญปีใหม่ 2566 ของธนาคารออมสินในครั้งนี้ จึงตอบโจทย์ภารกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมของทั้ง 2 …

Read More »