Tag Archives: ออมสิน คว้ารางวัล AREA 2022 “Social Empowerment” โครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ออมสิน คว้ารางวัล AREA 2022 “Social Empowerment” โครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่สนับสนุนการเสริมสร้างพลังทางสังคม จากการดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงถึง 28% ลดเหลือ 16 – 18% ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ถือเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้กับประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการกว่า 1 ปี ได้อนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยมากกว่า 1 ล้านราย ทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No …

Read More »