Tag Archives: ออมสินแจ้งความคืบหน้าการขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ออมสินแจ้งความคืบหน้าการขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ตั้งเป้าเปิดสิทธิ์บน MyMo ให้ประชาชนได้ 2 ล้านราย ช่วงเย็นวันที่ 15 พ.ค. 64 ย้ำ! ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ลงระบบแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด จะขยายสิทธิ์เป็น 2 ล้านราย ให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และขยายเพิ่มเป็น 6 ล้านรายทั่วประเทศ ภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิม ทั้งนี้ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มาแล้ว ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย มีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ครั้งนี้ได้อีก โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกัน จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตามและกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้ง สนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ โปรดติดต่อ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือสอบถามได้ที่ facebook …

Read More »