Tag Archives: ออมสินปฏิวัติวงการ ออกสินเชื่อใหม่ “SMEs มีที่ มีเงิน”

ออมสินปฏิวัติวงการ ออกสินเชื่อใหม่ “SMEs มีที่ มีเงิน” ปลดล็อกสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องหันพึ่งขายฝาก

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการออกสินเชื่อใหม่ล่าสุด “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังจากช่วงที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่เน้นช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ Soft Loan ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง SMEs ทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจภายใต้ความยากลำบาก แต่ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้ เพราะติดปัญหาธุรกิจขาดรายได้และมีภาระหนี้เดิม จึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิธีการ “ขายฝากที่ดิน” ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงมาก วงเงินกู้ต่ำกว่าราคาประเมินมาก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม   “เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ SMEs ได้มีทางออกท่ามกลางวิกฤติรุนแรงครั้งนี้ ธนาคารออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่ นั่นคือ สินเชื่อ SMEs มีที่ …

Read More »