Tag Archives: อว. เปิด รพ.สนาม ที่ โรงยิมเนเซียม มทร. ธัญบุรี รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ‘กลุ่มสีเขียว’

อว. เปิด รพ.สนาม ที่ โรงยิมเนเซียม มทร. ธัญบุรี รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ‘กลุ่มสีเขียว’

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดโรงพยาบาลสนามสำรองโรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด และเยี่ยมชมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ในการดำเนินการของกระทรวง อว.ได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสังกัด อว.ทุกพื้นที่ของประเทศ ขณะนี้โรงพยาบาลสนามของ อว. มีมากถึง 41 แห่ง มีความสามารถที่จะรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 12,000 เตียง และวันนี้พร้อมรับได้ ประมาณกว่า 8,000 เตียง และจากการติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม พบว่ามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ต่าง ๆ โดยขณะนี้มีผู้เข้ารับการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลสนามแล้วประมาณ 1,900 เตียง และในวันนี้ …

Read More »