Tag Archives: ‘หยุด! ความเสี่ยงพิการให้เป็น 0 เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน’ TQC จัดสัมมนาแนวทางช่วยเหลือเคสฉุกเฉินแก่ภาคอุตสาหกรรม

‘หยุด! ความเสี่ยงพิการให้เป็น 0 เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน’ TQC จัดสัมมนาแนวทางช่วยเหลือเคสฉุกเฉินแก่ภาคอุตสาหกรรม

เพราะความสูญเสียจากอุบัติเหตุระหว่างการทำงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่กับเครื่องจักร สารเคมี และอื่นๆ มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในหลายครั้งความสูญเสียแม้ไม่ถึงชีวิตแต่อาจถึงขั้นทุพลภาพได้  บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดยบริษัท ทีคิวซี จำกัด หรือ TQC ผู้ให้บริการด้านบริหารงานสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้คำปรึกษาวินิจฉัยเรียกร้องสินไหมของลูกค้าแก่บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยดังกล่าว จึงร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดสัมมนารอบพิเศษในหัวข้อ ‘หยุด! ความเสี่ยงพิการให้เป็น 0 เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน’ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. เพื่อเชิญชวนให้คนทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน มาร่วมฟังความรู้และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาทิ เครื่องจักรตัดนิ้ว เครื่องจักรบดแขน หรือถูกตัดขา วิธีดูแลอวัยวะที่ถูกต้องก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ทำอย่างไรไม่ให้เกิดความพิการ สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังความรู้และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเคสฉุกเฉินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการสัมมนาได้จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://bit.ly/3L43QV7 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุมอีซี่ พลาซ่า1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง …

Read More »