Tag Archives: สืบมรรคา

ฝันอันสูงสุดนักศึกษาโขน นศ.มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดง “สืบมรรคา”

นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้าร่วมแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา” มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “น้องพู่กัน” นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกและได้รับทุนให้เข้าร่วมการแสดงโขน เป็นเกียรติและภาคภูมิใจต่อตนเองเป็นอย่างมาก โดยตนเองได้รับบทเป็น นางบุษมาลี ตั้งใจฝึกซ้อม และเต็มที่กับการแสดง นำศาสตร์ที่ได้เรียนมาใช้อย่างสุดความสามารถ ในการเข้าร่วมแสดงโขน นอกจากประสบการณ์ในการแสดงโขนที่ได้รับแล้ว ยังได้ความรู้จากครูศิลปินแห่งชาติ ทุกท่านถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้ โดยความรู้เป็นความรู้ที่ท่านสะสมประสบการณ์มา สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียน และนำไปสอนและเล่าประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงโขนให้กับนักเรียนที่ตนเองจะออกไปฝึกสอนและให้นักเรียนฟังต่อไป “โดม” นายหัตถพร แก้วหาญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ตนเองคัดเลือกในส่วนของโขนยักษ์ รอบที่ 1 ตื่นเต้น ไม่มีสมาธิ …

Read More »