Tag Archives: “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”

ออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือ ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% โดย 3 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย ซ่อมแซมบ้าน-ที่พักอาศัย ให้กู้ 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%

ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้น พร้อมให้กู้ “ซ่อมแซมที่พักอาศัย” สูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ขณะที่เงินกู้ฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า รายละ 50,000 บาท ปีแรกดอกเบี้ย 0% ใน 3 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินงวด นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กู้ “สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ” ทั้งลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยพิบัติเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือต่อเติมส่วนที่เสียหาย โดยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินเฉพาะที่จะซ่อมแซมต่อเติม แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 0% ปีที่ 2-3 อัตราดกเบี้ยคงที่ 3.00% …

Read More »