Tag Archives: สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ

ออมสิน ฝากถึงคนได้รับ SMS เร่งติดต่อธนาคาร รักษาสิทธิ์สินเชื่อฉุกเฉิน

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำ วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นั้น ปรากฏว่า ล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ทยอยส่งข้อความ (SMS) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 …

Read More »