Home / Tag Archives: สินเชื่อบ้าน

Tag Archives: สินเชื่อบ้าน

กรุงศรีทรานฟอร์มประสบการณ์การขอสินเชื่อบ้าน ผ่านบริการออนไลน์ Krungsri Home Loan CONNECT

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ​ยกระดับมาตรฐานการ ขอสินเชื่อบ้าน ด้วยการพัฒนา Krungsri Home Loan CONNECT แพลตฟอร์มเชื่อมต่อ API (Application Programming Interface) ระหว่างธนาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการขอสินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้า ทำให้การขอสินเชื่อบ้านเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน ตอกย้ำแนวคิด ‘ทุกเรื่องยากง่ายได้ #กรุงศรีอยู่นี่นะ’ นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกๆ เซกเมนต์ โดยธนาคารสำรวจและทำความเข้าใจประสบการณ์ในทุก Touchpoint ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทุกเรื่องการเงินของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย โดย Krungsri Home Loan CONNECT เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กรุงศรีได้พัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องบ้านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวนการขอสินเชื่อ เพราะ Krungsri Home Loan CONNECT เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารและโครงการอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร …

Read More »