Tag Archives: “สำนักงานเขตปทุมวัน” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE จาก “ไทยเบฟ”

“สำนักงานเขตปทุมวัน” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE จาก “ไทยเบฟ”

คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน  รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE จาก ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่พักอาศัยเขตปทุมวัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อวันก่อน

Read More »