Tag Archives: “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด ชม ชิม ช้อป ของดีของชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ม.ค. นี้

“สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด ชม ชิม ช้อป ของดีของชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ม.ค. นี้

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา สำนักงานอาชีวศึกษา มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน จัดงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี ร้านค้าชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. งานนี้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จะได้ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ กับกิจกรรม  …

Read More »