Tag Archives: สมศ.

สมศ. เดินหน้ารับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาการประเมินภายนอกรอบห้า

ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.(คนที่ 4 จากซ้าย) ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ รักษาการประธานคณะกรรมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. (คนที่6จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้านการอาชีวศึกษา ร่วมเปิดประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลางเพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบห้าในกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเชนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Read More »