Tag Archives: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

KSL จับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมผลักดันการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดพิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน), นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์แก่อุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงาน ทั้งนี้ การร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้การวิจัย/พัฒนาและความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรในการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาหาร จากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (zero waste) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำตาลเพื่ออาหารสุขภาพ และนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ …

Read More »

“ตลาดต่อยอด” พร้อมพาเอสเอ็มอีไทยไปสู่ตลาดลูกค้า 600 ล้านคน

ตลาดต่อยอดมั่นใจพาเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลไปสู่ระดับสากล หลังจับมือ 4 องค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมพาก้าวออกไปสู่ตลาดเออีซีที่มีลูกค้ารวมกันกว่า 600 ล้านคน ชี้ความร่วมมือแบบเครือข่ายร่วมกันนี้ จะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการตลาดต่อยอดนับว่ามีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ได้จับมือกับ 4 หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในระดับสากล ความร่วมมือดังกล่าวนี้นอกจากจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถขยายฐานผู้บริโภคจากตลาดภายในประเทศที่มีลูกค้า 70 ล้านคน ไปสู่ตลาด AEC ที่มีลูกค้ารออยู่กว่า 600 ล้านคน และถือเป็นช่องทางที่สามารถช่วยให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มีพื้นที่เข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวในส่วนของความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นั้น ยังจะทำให้ตลาดต่อยอดกลายเป็นตลาดกลางการค้าของอาเซียนที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านที่ได้สิทธิพิเศษ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษ และถือเป็นการต่อยอดการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมอยู่แล้ว สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเปิดตัว AEC Trading Center ที่จะเป็นตลาดกลางสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบ One …

Read More »