Home / Tag Archives: สถาบันบำราศนราดูร

Tag Archives: สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ พร้อมขอบคุณ ไทยเบฟ ที่เห็นถึงความสำคัญ ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

จากการที่ภาครัฐ โดย กรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับ สถาบันบำราศนราดูร โดยทันที เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เผยว่า “สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ต้องกล่าวขอบคุณมายัง คุณหญิงวรรณา-คุณเจริญ-คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และบริษัทไทยเบฟ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ให้แก่สถาบันบําราศนราดูร ตอนนี้สถานการณ์การใช้แอลกอฮอล์ใน สถาบันบําราศนราดูร เพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน ผมเชื่อว่าในสถาบันพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเรามีการระบาดของไวรัส COVID-19  ดังนั้นการให้แอลกอฮอล์มาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การรับมอบครั้งนี้จะสามารถทำให้เรามีสต๊อกการใช้แอลกอฮอล์อยู่ได้นานถึง 5 …

Read More »