Tag Archives: ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น

ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายภาคส่วนต่างเร่งระดมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมแก่ประชาชนโดยเร็วมากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความรุนแรงจากโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ “ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์” เป็นหนึ่งในสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Covid-19 Vaccination Program : CU PV) สามารถให้บริการฉีดวัคซีน 1,000 คน ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะ เช่น พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านระบบ “เป็ดไทยสู้ภัย QueQ “ ซึ่งได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ​ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ได้มีจิตอาสาได้แก่ แพทย์ …

Read More »