Tag Archives: วิทัย รัตนากร

บอร์ดออมสิน มีมติเห็นชอบ เลือก “วิทัย รัตนากร” ขึ้นแท่นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มติคัดเลือก นายวิทัย รัตนากร เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ แทน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะหมดวาระ เผย นายวิทัย รัตนากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ พร้อมนำพาองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้เจริญก้าวหน้า เตรียมเสนอ ธปท. ก่อนเสนอรมว.คลัง เห็นชอบแต่งตั้งต่อไป                                                              …

Read More »