Tag Archives: วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ ออมสินชวนออม รับ “กระปุกคัมภีร์แห่งการออม”

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” (1 ชิ้น ต่อ 1 ราย) ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. หรือในเวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด)

Read More »