Tag Archives: วัดแดงธรรมชาติ

“วัดแดงธรรมชาติ” ชวนร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ “พิธีสวดใบขนุน”สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุ

  “พิธีสวดใบขนุน” เป็นพิธีกรรมสืบชะตาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือสะเดาะเคราะห์ เพื่อต้องการให้เกิดมงคลและมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิต ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นความเชื่อของคนโบราณที่มีมานาน เจ้าอาวาสพระครูปรีชาพัฒนาโสภณ วัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยมาร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ อันเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ “พิธีสวดใบขนุน” สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ พิธีกรรมนี้จัดทุกวันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีกรรมแบบในสมัยโบราณนิยมกระทำตามความเชื่อ เคล็ดชื่อไม้มงคล หนุนนำดวงของท่าน เขียนชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ใส่ใบขนุนเท่ากำลังวันเกิดของท่าน แล้วพระสงฆ์จะทำพิธีสวดตามกำลังวัน เพิ่มพูนบุญราศี หนุนดวง หนุนธาตุ หนุนชีวิต หนุนธุรกิจการงาน หนุนความรัก หนุนโชคลาภ และความปรารถนาของท่านให้สำเร็จสมหวัง ดั่งที่คิดไว้ เป็นความเชื่อดั่งเดิมที่สืบทอดต่อๆ กันมา (หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสพระครูปรีชาพัฒนาโสภณ  วัดแดงธรรมชาติ เห็นถึงความสำคัญจึงจัดพิธีกรรมและประเพณีนี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับคนไทยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์โควิด-19 ทางวัดได้มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยสามารถฝากดวงพร้อมค่าบูชา ๑๐๘ บาท …

Read More »