Tag Archives: วัคซีนโควิด-19

ตอบข้อสงสัย? “ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19” กับเลขาธิการ คปภ.

Q : ข้อแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19  มีอย่างไรบ้าง? A : ปกติแต่ละบุคคลมีความเสี่ยงภัยแตกต่างกันออกไป ให้พิจารณาเลือกซื้อความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของตนเอง และการประกันภัยนี้จะเหมาะสมกับบุคคลที่มีแผนจะฉีดวัคซีนโควิด-19 Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ของแต่ละบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร? A : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ของแต่ละบริษัทอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง ขณะนี้ มีความคุ้มครองพื้นฐาน เมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเกิดผลกระทบหรือแพ้วัคซีนโควิด-19 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ดังนี้ 1) ผลประโยชน์กรณีเกิดเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า/ภาวะร้ายแรง 2) ค่ารักษาพยาบาล กรณีต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 3) ผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน 4) ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5) ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนโควิด-19 6) ค่ารักษาพยาบาล กรณีต้องรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยทั่วไป มีข้อยกเว้น อะไรบ้าง? A: บริษัทฯ …

Read More »

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงิน 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ นำโดย มร.เคอิจิ ชูมะ (กลาง) ประธานคณะฯ มร.มาซาชิ โอคุโบะ รองประธาน บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารของผู้ผลิตชิ้นส่วนดีเด่น มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Read More »

BKI ยกระดับความคุ้มครอง คลอดประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 รายแรก

กรุงเทพประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เจอ แพ้ แล้วจ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามจริง รองรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เบี้ยเริ่มต้นไม่ถึง 100 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่สนับสนุนให้บริษัทประกันภัยพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและรองรับวิถีชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วทำให้เกิดอาการแพ้วัคซีนดังกล่าวจนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วัน จะได้รับเงินปลอบขวัญ และค่ารักษาพยาบาลซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันภัยที่กำหนด รวมถึงกรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่า รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท โดยบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำประกันภัยได้ โดยรับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 100 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นไม่ถึง 100 บาท สามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 …

Read More »