Tag Archives: ลาว

ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุน ชายแดนไทย-สปป.ลาว

เสน่ห์การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV คือมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน และนั่นทำให้เกิดภาพเชื่อมโยงผ่านการค้าชายแดน ซึ่งเป็นอีกระบบที่ส่งเสริมการค้าทางอ้อม จนนำไปสู่เม็ดเงินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือสปป.ลาว ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยยาวที่สุด บวกกับทรัพยากรที่ยังสมบูรณ์ และนโยบายเปิดประเทศ จนกลายเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้สปป.ลาว มีความโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง

Read More »