Tag Archives: ลัส พร็อพเพอร์ตี้ สืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งความสุขรับปีกระต่าย

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งความสุขรับปีกระต่าย

พลัส  พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่” ให้ลูกบ้านในโครงการที่บริหารจัดการ   เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกบ้านและสมาชิกในครอบครัว บรรยากาศของการทำบุญปีใหม่เต็มไปด้วยความอบอุ่น นาวสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า “ ในปีนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีรับความสิริมงคลในปีกระต่าย ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงปีใหม่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการกลับมาอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ภายใต้มาตรการผ่อนคลายโควิด-19  ซึ่งจะได้เห็นบรรยากาศของสังคมและครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง  พลัสฯ ยังคงให้ความสำคัญและระมัดระวังความเหมาะสม เพื่อดูแลความปลอดภัยจากสถานการณ์ โควิด-19  ภายใต้การดูแลจากทีมงานมืออาชีพ สำหรับภาพรวมในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา แต่ละโครงการจะเน้นสร้างบรรยากาศตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน พร้อมส่งเสริมประเพณีที่ดีของไทย   ทีมงานพลัสฯมีการอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานที่ และของทำบุญอย่างสวยงามให้ลูกบ้านได้มีโอกาสทำบุญ พร้อมครอบครัวและเพื่อนบ้าน  อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  และระหว่างผู้อยู่อาศัยในโครงการอีกด้วย โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัย รวมถึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในชุมชน “ในการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการในครั้งนี้ ในช่วงวันที่ 2 – 10 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากเจ้าของร่วมและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการนิติบุคคล มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น พลัสฯ …

Read More »