Tag Archives: ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอ

IRPC ส่งมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ให้จังหวัดระยอง

ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ขนาด 70 ลิตร จำนวน 220 ใบ จาก นายวิเชียร  อาจองค์ ผู้จัดการหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และนายพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้ชำนาญการ สายงานสำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยกล่องพลาสติกเอนกประสงค์นี้ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ของ IRPC มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา  สามารถช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และเคลื่อนย้าย        ได้ง่าย เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดระยองต่อไป

Read More »