Tag Archives: รีรหัสนักศึกษา

มทร.ธัญบุรีให้โอกาส นศ.ถูกรีไทร์กลับเข้าเรียนปี 63

วิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2561 -2562 ที่ผ่านมา ทั้งหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรต่อเนื่องให้กลับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่าการรีรหัส

Read More »