Tag Archives: ริเวอร์เดล ดิสทริค ธุรกิจเครือเอ็ม บี เค ร่วมแข่งขันฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 1 สร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่บางกะดี

ริเวอร์เดล ดิสทริค ธุรกิจเครือเอ็ม บี เค ร่วมแข่งขันฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 1 สร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่บางกะดี

มากกว่าเกมกีฬา คือ ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจในโครงการ ริเวอร์เดล ดิสทริค เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี โดยร่วมสนับสนุนพร้อมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำหรับพิธีเปิดนั้น ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี พร้อมผู้แทนผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมี นางสาวปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท พี อาร์ จี …

Read More »