Tag Archives: รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!

รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านวีดิทัศน์ ในงาน ‘วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021)’ วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดยกล่าวเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ‘เว็บไซต์ data.go.th’ เพื่อให้เกิดการความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Open Data of Life Saving) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการมุ่งสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเปิดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดไอเดีย อาทิ การสร้างสรรค์ธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น เป็นต้น เพราะ “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” นี้เป็นการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดใด ๆ …

Read More »