Tag Archives: รัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์

อีเลคโทรลักซ์ เปิดตัวแคมเปญ Better Living in 2030 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น ในทศวรรษหน้า

อีเลคโทรลักซ์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ชีวิตในบ้านที่ล้ำหน้าระดับพรีเมียมจากสวีเดน เชิญชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศมาร่วมพลังกับทีมผู้เชี่ยวชาญของอีเลคโทรลักซ์ และผู้นำทางความคิดคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชั่นสำหรับบ้านที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคต ภายใต้แคมเปญ Better Living in 2030 ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวัง ความใฝ่ฝันของเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ออกแบบโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันของโลกในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของอีเลคโทรลักซ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำหรับปี 2030 (พ.ศ. 2573) ในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมทีมผู้เปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง อีเลคโทรลักซ์และเยาวชนจากทั่วโลกที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตลอดจนผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงชั้นนำของโลก โดยทั้งหมดจะมาทำงานร่วมกันที่ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมของอีเลคโทรลักซ์เพื่อสรรหาโซลูชั่นที่ลงตัวสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากแนวทางในอนาคตสำหรับการเลือกใช้และดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิตอีเลคโทรลักซ์เชื่อมั่นว่า การทำการศึกษาสำรวจเชิงลึกจากเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้ ซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้สามารถที่จะกำหนดรูปแบบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอย่างที่ตนต้องการได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการมอบโซลูชั่นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั่นคือ การมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า โจนาส แซมมวลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอีเลคโทรลักซ์ กล่าวว่า “เราอยากรับฟังความคิดเห็นของคนที่จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต อะไรคือความหวังและความใฝ่ฝันของคนเหล่านี้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในอีก 10 ปีข้างหน้า อะไรคือความต้องการ ตัวเลือก และพฤติกรรมที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงต้องการให้เยาวชนซึ่งเป็นเจ้าของอนาคตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคต วันนี้ เราจึงถือโอกาสตั้งคำถามกับเยาวชนเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ในยุคปี 2030 …

Read More »