Tag Archives: รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ปลื้ม ชนะเลิศ ‘สื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่’

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ในชื่อผลงาน “เพื่อนตัวร้าย” ความยาว 2.24 นาที โดยใช้เนื้อเพลงแร็พไทย ๆ ที่ชี้นำให้เห็นถึงพิษภัย และโทษอันตรายจากควันบุหรี่ แก่ตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งก่อเกิดเป็นโยงใยแห่งความร้ายกาจ พร้อมทั้งปิดท้ายด้วยสโลแกนสำคัญที่ว่า ทุกชีวิตปลอดภัย เมื่อห่างไกลควันบุหรี่ ผลปรากฏว่า ทีมนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จากทั้งหมด 36 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นการกระตุ้นและย้ำเตือนให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมที่ดีกว่า รวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการเป็นสังคมที่ห่างไกลจากบุหรี่ผ่านสื่อที่สร้างสรรค์ ซึ่งมี ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ และอาจารย์รัชพร ศรีเดช …

Read More »