Tag Archives: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พฤกษาร่วมกับกทม. และ WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

พฤกษาตอกย้ำจุดยืนด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) เล็งเห็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั่วโลก จึงเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR) กับกรุงเทพมหานคร  และองค์กร WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  รณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 7,000 เมือง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20:30 – 21:30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวพรทิพย์ พงษ์พิพัฒนเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ โดยมี  พล.ต.ท. โสภณ  พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนในครั้งล่าสุดนั้น สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31”

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 19 โรงเรียน และบุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน ในงาน “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 31” รวมจำนวน 175 ทุน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง     ตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 6 จากซ้าย) และนายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมในงาน …

Read More »